Korzystając z serwisu akceptujesz politykę cookies. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.
Strona główna
O FIRMIE
Oferta
Serwis
NASZE ROZWIĄZANIA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT

Wydarzenia branżowe

Dostosowanie urządzeń do wymogów Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP » 23-04-2018
Informujemy, że od dnia 23 kwietnia br. wszystkie oferowane przez nas urządzenia są dostosowane do wymogów określonych Zarządzeniem Prezesa NBP nr 19/2016 r. z dnia 17.08.2016r. (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). Urządzenia dostarczone przez firmę Bankomat przed dniem 23.04.2018 r. mogą być dostosowane do przedmiotowego zarządzenia poprzez wgranie oprogramowania wzorcowego, tj. w wersjach zgodnych z oprogramowaniem zainstalowanym w urządzeniach wzorcowych przetestowanych przez NBP z wynikiem pozytywnym. Lista urządzeń wzorcowych i wersji oprogramowania będzie opublikowana na stronie NBP http://www.nbp.pl/ w połowie maja br. Oprogramowanie jest bezpłatne i może być zainstalowane przez serwis Bankomat w ramach wykonywania rutynowych czynności serwisowych, tj. konserwacji lub napraw. Oprogramowanie wzorcowe może być zainstalowane wyłącznie w urządzeniach, które wcześniej zostały zmodernizowane do obsługi nominału 500zł, są sprawne techniczne oraz przejdą pomyślnie kalibrację detektorów do nowego oprogramowania. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 od dnia 1 lipca 2018 r. do sprawdzania autentyczności lub jakości biegowej banknotów mogą być wykorzystywane wyłącznie urządzenia wyszczególnione na stronie NBP http://www.nbp.pl/.
Informujemy, że od dnia 23 kwietnia br. wszystkie oferowane przez nas urządzenia są dostosowane do wymogów określonych Zarządzeniem Prezesa NBP nr 19/2016 r. z dnia 17.08.2016r. (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). Urządzenia dostarczone przez firmę Bankomat przed dniem 23.04.2018 r. mogą ...
Protokół wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 30.06.2017 » 29-06-2017
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 upubliczniono w dniu 29.05.2017 na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://bankomat.pl/. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 wysłano pocztą elektroniczną do następujących podmiotów: a) P C 0 Spółka Akcyjna b) CEZAMAT PWSp.z o.o. c) Wydział Elektroniki WAT Wykaz otrzymanych ofert: 1. Oferta nr 1 - CEZAMAT PW Sp. z o.o. - wpłynęła w dniu 29.06.2017. Warszawa. 30.06.2017
Pliki do pobraniaZapytanie ofertowe nr 1/2017 upubliczniono w dniu 29.05.2017 na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://bankomat.pl/. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 wysłano pocztą elektroniczną do następujących podmiotów: a) P C 0 Spółka Akcyjna b) CEZAMAT PWSp.z o.o. c) Wydział Elektroniki ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 » 28-05-2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2017), Bankomat Sp. z o.o. sp. k. zaprasza do składania ofert dotyczących wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu. Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Warszawa 29.05.2017 r.
Pliki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań ...
Bankomat na targach WARSAW BUS 2017 » 21-03-2017
W dniach 22-24.03.2017 Bankomat będzie na targach Warsaw BUS 2017 odbywających się w Warsaw Expo w Nadarzynie. Będziemy tam prezentować wpłatomat utargu Aquarius. Zapraszamy!
W dniach 22-24.03.2017 Bankomat będzie na targach Warsaw BUS 2017 odbywających się w Warsaw Expo w Nadarzynie. Będziemy tam prezentować wpłatomat utargu Aquarius. Zapraszamy!
Nowe banknoty 500 zł już od jutra w obiegu! » 08-02-2017
10 lutego 2017 roku do obiegu trafią nowe banknoty o nominale 500 zł. Aby zapewnić kompatybilność nowych nominałów z Państwa liczarkami zakupionymi u nas zapraszamy do aktualizacji oprogramowania. Termin aktualizacji można umówić telefonicznie pod numerem 22 843 86 70 bądź mailowo pisząc na adres serwis@bankomat.pl Zapraszamy do kontaktu!
10 lutego 2017 roku do obiegu trafią nowe banknoty o nominale 500 zł. Aby zapewnić kompatybilność nowych nominałów z Państwa liczarkami zakupionymi u nas zapraszamy do aktualizacji oprogramowania. Termin aktualizacji można umówić telefonicznie pod numerem 22 843 86 70 bądź mailowo pisząc na ...
Bankomat sp. z o.o. sp.k.
ul. Potocka 27
01-619 Warszawa
email: info@bankomat.pl
tel.: 22 843 86 70
fax: 22 843 89 32

Copyright © 2015 Bankomat sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.