Informujemy, że od dnia 23 kwietnia br. wszystkie oferowane przez nas urządzenia są dostosowane do wymogów określonych Zarządzeniem Prezesa NBP nr 19/2016 r. z dnia 17.08.2016r. (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). Urządzenia dostarczone przez firmę Bankomat przed dniem 23.04.2018 r. mogą być dostosowane do przedmiotowego zarządzenia poprzez wgranie oprogramowania wzorcowego, tj. w wersjach zgodnych z oprogramowaniem zainstalowanym w urządzeniach wzorcowych przetestowanych przez NBP z wynikiem pozytywnym. Lista urządzeń wzorcowych i wersji oprogramowania jest opublikowana na stronie NBP. Oprogramowanie jest bezpłatne i może być zainstalowane przez serwis Bankomat w ramach wykonywania rutynowych czynności serwisowych, tj. konserwacji lub napraw. Oprogramowanie wzorcowe może być zainstalowane wyłącznie w urządzeniach, które wcześniej zostały zmodernizowane do obsługi nominału 500zł, są sprawne techniczne oraz przejdą pomyślnie kalibrację detektorów do nowego oprogramowania. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 od dnia 1 lipca 2018 r. do sprawdzania autentyczności lub jakości biegowej banknotów mogą być wykorzystywane wyłącznie urządzenia wyszczególnione na stronie NBP.