TELLEE – nowość i innowacyjna jakość sterylizacji powietrza

Wskutek pandemii koronawirusa wielu uczestników obrotu pieniężnego ogranicza użycie gotówki. Do naszej oferty wprowadzamy rozwiązanie, które przywraca zaufanie i normalność w obsłudze gotówki. Zobacz sterylizator powietrza TELLEE

Dostosowanie urządzeń do wymogów Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia br. wszystkie oferowane przez nas urządzenia są dostosowane do wymogów określonych Zarządzeniem Prezesa NBP nr 19/2016 r. z dnia 17.08.2016r. (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami).